Ładowanie witryny

Historia opisana w Księdze Rodzaju 12,1-15,6 opisuje jak mądrze Abram- później nazwany Abrahamem, radził sobie z relacjami z ludźmi i jaką nagrodę za to otrzymał.

Abram- Zaufał Panu i udał się z całym dobytkiem, rodziną, bratankiem Lotem i sługami do ziemi Kannan, którą wskazał mu Bóg.

W tej historii przedstawionych jest wiele kontrastów: mądre decyzje Abrama z głupimi Lotta, postawa zadowolenia Abrama z tego co posiada i chęć posiadania więcej Lota. Miłość do ludzi skonfrontowana z miłością do rzeczy, dawanie z braniem.

Po osiedleniu okazało się, że dobytek Abrama i Lotta jest już tak duży, że muszą się rozdzielić, aby wyżywić swoją trzodę. Abram dał Lotowi możliwość wyboru lepszej ziemi. Postawił dobro Lota nad dobro swoje, mimo że mogło to skutkować dla niego kłopotami ekonomicznymi, lecz on ufał Panu, że mu pomoże i zaspokoi jego potrzeby.

Lot podjął niemądrą decyzję i osiedlił się blisko Sodomy, która była pełna nieprawych ludzi. W końcu wpadł w niewole i zabrano mu cały dobytek. Abram narażając swoje życie i swoich sług, z pomocą Bożą uwolnili go, odzyskali jego majątek.

Ważne by jak Abram szukać tego co podoba się Bogu, choć to wcale nie musi podobać się ludziom, podobnie jak Abram odrzucił ofertę prowadzącą do kompromisu. Nie skupiał się tylko na zdobyciu ludzkiego bogactwa.

 

Wybory, które dokonujesz tak naprawdę pokazują, któremu Bogu służysz. Abram miał świadomość, że wszystko należy do Boga, hojnie wspierał królestwo Boże i uczynił tak z potrzeby serca oddając 10 część swoich zdobyczy kapłanowi Melchizedekowi.

Bóg jako nagrodę, za jego postępowanie i wierność dalej mu błogosławił i obiecał, że jego potomstwo będzie liczne, mimo że nie miał jeszcze swojego potomka.

Bóg wynagradza za pełne oddanie się Jemu, możesz być tego pewien- Bóg jest wierny.

Z Panem Bogiem
Sylwia Jasińska

Źródło informacji: Edukacja Finansowa CROWN