Ładowanie witryny

Bóg dał nam wszystko, także władzę bycia zarządcami, czyli menadżerami Jego własności: Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy (PS 8, 7). A skoro nimi jesteśmy to powinniśmy być wierni: A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny (1 Kor 4,2). By było to możliwe powinniśmy czytać Biblię, aby wiedzieć jak mamy wykonywać nasze zadanie w zarządzie, zgodnie z Jego wolą, niezależnie od tego, jak wiele Bóg nam powierzył. Doskonale pokazuje nam to, przypowieść o talentach: Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden (Mt 25, 14-15). Pan rozliczył ich z tego na ile okazali się wierni w zarządzaniu własności, jaką im powierzył. Ciekawe jest to, że sługa którzy otrzymał dwa talenty, dostał taką samą nagrodę jak ten, co dostał 5 talentów (patrz Mt 25,23). Musimy być wierni bez względu na to ile dostaliśmy, ponieważ Bóg nagradza za wierność i nagroda nie zależy od kwoty, za którą jesteśmy odpowiedzialni.

 

„Nie chodzi o to, co zrobiłbym z milionem złotych, gdybym go wygrał na loterii, ale co zrobię z setką, którą mam w kieszeni”.

Bóg chce abyśmy byli wierni w zarządzaniu wszystkimi pieniędzmi, jakie posiadamy. Niestety nie nauczono nas biblijnego sposobu zarządzania pieniędzmi, wielu chrześcijan nie ma wykształconej prawidłowej postawy wobec rzeczy materialnych. Skutkuje to niejednokrotnie podejmowaniu złych decyzji finansowych i bolesnych tego skutków: Naród mój ginie z powodu braku nauki (Oz 4,6).

Wielu z nas ma świadomość jak zarządzać 10% naszych dochodów- chodzi o dawanie, ale tak samo ważne jest prawidłowe zarządzanie pozostałymi 90%, które niestety najczęściej dysponowane są przez nas na wzór światowy, a nie biblijny.

Jeżeli będziemy wiernymi zarządcami, możemy spodziewać się:

  1. Bliższej więzi z Jezusem Chrystusem- kształtowanie prawidłowej postawy w sprawach materialnych i nie tylko, przyczyni się do poprawy twojej więzi z Bogiem.
  2. Rozwoju charakteru- Bóg używa pieniędzy, jako narzędzia do testowanie nas i do kształtowanie nas na swoje podobieństwo, uszlachetniając nasz charakter.
  3. Uporządkowania naszych finansów- wiedząc, co robić zaczniemy wychodzić z długów, bardziej przemyślanie wydawać pieniądze, oszczędzać i więcej dawać na Boże cele.

Musimy także pamiętać o tym, że:

jeżeli marnujemy majątek, Bóg może odsunąć nas jako zarządców, ponieważ źle wykonywaliśmy nasz urząd i byliśmy złym świadectwem: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą (Łk 16, 1-2).

musimy być wierni w małych rzeczach: Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie (Łk16, 10).  Jeżeli wypełnimy tą zasadę, Bóg będzie wiedział, że może nam powierzyć większą odpowiedzialność.

musimy być wierni w zarządzaniu dobrami innych ludzi– zasada ta często jest zaniedbywana, a to wierność w zarządzaniu dobrami innych w pewnym stopniu wpływa na to, jak wiele Bóg nam powierzy. Niektórzy nie dostali więcej właśnie dlatego, że nie okazali się wierni w zarządzaniu dobrem innych ludzi: Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? (Łk 16,12). Dlatego na przykład zwróć uwagę, czy: dbasz o rzeczy, które pożyczasz; dbasz o mienie swojego pracodawcy, itp.

Pamiętajmy także, że Bóg błogosławi tym, którzy Mu ufają, a nie tym, którzy chcą Go wykorzystać.

Obietnica Boża zaczyna działać, gdy zaczynamy mu ufać, a przestajemy się martwić.

Pozdrawiam serdecznie

Sylwia Jasińska

Źródło informacji: Edukacja Finansowa CROWN