Ładowanie witryny

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych jest Kurs na Twój Sukces. Z Bogiem przez finanse i życie. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kontaktować się poprzez wyznaczony punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@kursnatwojsukces.pl

Podane przez Ciebie dane osobowe ( jak np. adres e’mail, imię i nazwisko, numer telefonu) będą przetwarzane w następujących celach:

– aby nawiązać z Tobą kontakt w danej sprawie. 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, które nam podałeś oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia. Posiadasz również prawo do przenoszenia swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu; posiadasz prawo do cofnięcia zgody, której nam udzieliłeś w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@kursnatwojsukces.pl.

Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak niepodanie ich będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Kurs na Twój Sukces. Z Bogiem przez finanse i życie w ramach zgłoszenia, które do nas wystosowałeś.

Używamy także plików cookies, które wykorzystujemy przez naszą stronę internetową w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Ci najbardziej interesujących informacji. Pliki cookies, które wykorzystuje przez nasza strona internetowa mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Polega to na tym, że tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszej Witryny.

W ramach Witryny pojawiają się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez naszą stronę internetową. Strony te powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Nasza strona internetowa  nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.