Ładowanie witryny

Dziś spojrzenie na dwie prawdziwe historie: jedna ze Starego testamentu, druga z Nowego Testamentu. Te wydarzenia dzieli wiele setek lat, ale łączy Jezus Chrystus.

Część I J 3,1-17

Część II Lb 21,4-9

Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej, jednak później zbuntowali się przeciwko Niemu i dojście do Ziemi Obiecanej zamiast kilku tygodni zajęło im 40 lat. Bóg cały czas opiekował się swoim ludem podczas tej wędrówki przez pustynię- czy i Ty kiedykolwiek doświadczyłeś opieki Bożej, gdy przechodziłeś przez sytuację, która była taką pustynią?

Jednak, gdy już zbliżali się do celu to i wtedy zaczęli się buntować przeciwko Bogu i Mojżeszowi, dlatego Bóg zesłał na nich plagę jadowitych węży. Czasem każdy z nas narzeka na trudną sytuację w jakiej się znaleźliśmy. Jednak Izraelici uznali swoją grzeszność i poprosili Mojżesza o wstawiennictwo u Boga, który dał im szansę ocalenia. Zgodnie z poleceniem Bożym, Mojżesz wykonał miedzianego węża i umieścił go na wysokim palu, a każdy ukąszony który spojrzał na tego węża, odzyskiwał zdrowie. Bóg jako miłosierny Ojciec dał im możliwość ocalenia od konsekwencji ich grzechów.

Z kolei wiele lat później Jezus- Syn Boży- przyszedł na ziemię, aby ocalić nas od konsekwencji grzechów każdego z nas oraz aby nam dać duchowe życie wieczne- zbawienie. Podobnie również my dzisiaj możemy uwierzyć w Jezusa, który umieszczony na Krzyżu podniósł grzechy całego świata, umarł i po trzech dniach Zmartwychwstał.

Właśnie to tego wniosku zdążała rozmowa przywódcy religijnego, Nikodema, z Jezusem. Nikodem był bardzo religijnym, wykształconym rabinem, nauczycielem prawa Bożego, ale mimo to obawiał się publicznego spotkania  z Jezusem, bo nie chciał zostać odrzucony przez swoje środowisko.  Jezus zwrócił  mu szczególną uwagę na to jak Bóg wywyższył węża na pustyni, gdyż to wydarzenie było obrazem przyszłego wydarzenia- przyjście Jezusa celem dokonania ostatecznej zbawczej ofiary. Jej skutkiem jest przejście wierzącego do życia. Wywyższenie na Krzyżu pokazuje, że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem, który w ten sposób okazał swą miłość całemu światu. Z ich rozmowy wynikło to, że dzięki ofiary Jezusa każdy może narodzić się na nowo w duchowy sposób zostać przemieniony i cieszyć się bliską więzią z żywym Bogiem- stwórcą wszechświata oraz pewność wiecznego życia w niebie.Pamiętaj jednak, że szatan będzie używał strachu przed odrzuceniem go, by powstrzymać nas przed całkowitym zaufaniu Jezusowi Chrystusowi.

Nie pozwól, aby problemy finansowe lub presja otoczenia czy strach przed odrzuceniem spowodowały, że stracisz okazję zaproszenia do swojego życia Jezusa.

Czy jesteś gotowy na ten dar ofiarowany przez Jezusa Chrystusa? Przecież każdy z nas pewnego dnia opuści ziemskie posiadłości i jeżeli należymy do Jezusa Chrystusa będziemy mieć niesamowite bogactwo w porównaniu do wszystkiego co świat nam oferuje.

Z Panem Bogiem

Sylwia Jasińska

Źródło informacji: Edukacja Finansowa CROWN