Ładowanie witryny

Finanse rodzinne zdecydowanie mają wpływ na relacje małżeńskie.  

To w jaki sposób zarządzamy finansami może budować bądź burzyć jedność małżeńską.

Większość rozwodów ma swe przyczyny w 3 obszarach: komunikacji, seksie i finansach.

Wchodząc w małżeństwo mamy różne przyzwyczajenia wyniesione z rodzinnego domu. Różnice w podejściu do gospodarowania pieniędzmi mogą prowadzić do konfliktów. Konflikty mogą niszczyć relacje lub mogą być dla małżonków okazją do szukania optymalnych rozwiązań we wszystkich sferach życia – również w sferze finansowej.

Małżeństwo jest wspólnotą dlatego mąż jak i żona powinni razem zarządzać finansami. Każdy z nich powinien mieć swoją rolę i wgląd do aktualnego stanu finansowego rodziny, niezależnie od tego czy zarabia mąż i żona lub tylko jedna ze stron.

Brak  komunikacji i współpracy – może mieć skutki katastrofalne.

Dlatego jeżeli np. mężczyzna odsuwa swoją żoną od finansowych decyzji, nie  wykorzystuje jej  darów i zdolności – a może być ona niezastąpionym doradcą, szczególnie w trudnym czasie problemów finansowych.

Gdy jednak nadal nawarstwiają się problemy finansowe oraz komunikacyjne pomiędzy małżonkami i sami już nie dają rady to warto skorzystać z pomocy zaufanej osoby z zewnątrz. Czasem jedna taka rada może zmienić tor wydarzeń na lepsze.

Budując plan finansowy trzeba pamiętać, że to wymaga udziału dwojga ludzi, którzy wspólnie ustalają cele dla swojej rodziny, w oparciu o Boży plan dla ich życia stosując biblijne rady i zasady dotyczące zarządzania finansami. Jest to bardzo ważne szczególnie wtedy, gdy  między małżonkami pojawiają się różne priorytety i różna skłonność do poświęcenia własnych celów, a robienie czegoś wspólnie oznacza często, że trzeba pójść na kompromis.

Wspólne konto czy osobne?

W zachowaniu jedności małżeńskiej czasem pomocne jest posiadanie wspólnego konta.

Jednak małżeństwa są różne i to co dla jednych będzie pomocne to dla innych będzie powodem konfliktu lub po prostu bez znaczenia, ważne jednak, aby oboje potrafili ocenić czy ich sposób gospodarowania pieniędzmi łączy ich, czy dzieli.

Z Panem Bogiem

Sylwia Jasińska

Źródło informacji: Edukacja Finansowa CROWN