Ładowanie witryny

Inwestując trzeba kierować się następującą zasadą: inwestuj mniej niż zarabiasz i regularnie inwestuj nadwyżkę. Wymaga to wytrwałości od inwestora, ale Księga Przysłów mówi: Zamiary pracowitego [przynoszą] zysk, a wszystkich śpieszących się – biedę (Prz 21,5).

Bóg ostrzega nas przed ryzykownymi inwestycjami, które obiecują szybki i łatwy plan wzbogacenia się. Wielu ludzi traci majątek swojego życia na wysoce spekulacyjnych inwestycjach czy wskutek wyłudzenia. Pismo Św. mówi: Bogactwo to bowiem przepada na skutek jakiegoś nieszczęścia i urodzi mu się syn, a w ręku jego niczego już nie ma. Jak wyszedł z łona swej matki, nagi, tak znowu odejdzie, jak przyszedł, i nie wyniesie z swej pracy niczego, co mógłby w ręku zabrać ze sobą.  Bo również i to jest bolesną niedolą, że tak odejdzie, jak przyszedł. I cóż mu przyjdzie z tego, że trudził się na próżno? (Koh 5,13-15).

Trzeba zdawać sobie sprawę, że pieniądze można stracić w KAŻDEJ inwestycji, nawet lokaty bankowe mogą okazać się nietrafioną inwestycją, gdy dany bank zbankrutuje. Każda inwestycja ma swoje zalety i wady, dlatego warto inwestować w różne instrumenty finansowe, aby na stracie w jednej mieć jeszcze zabezpieczenie w innych: Rozdaj część między siedmiu czy nawet ośmiu, bo nie wiesz, co może się złego przydarzyć na ziemi (Koh 11,2).

Zanim zdecydujesz się na jakąkolwiek inwestycję pomódl się do Boga i szukaj mądrej rady i wnikliwie sprawdź każdą propozycję oraz weź pod uwagę wszelkie koszty: pieniądze, czas wysiłek.

Czego Bóg wymaga od dobrego inwestora?

Jeżeli masz dużo środków finansowych to znaczy, że Bóg powierzył ci je w konkretnym celu, rozumie również że mogą one stać się barierą w bliskiej więzi z Nim, dlatego w 1 liście do Tymoteusza Bóg daje nam wskazówki jak nie oddalić się od Niego mając równocześnie spory majątek:

1)      Nie bądź wyniosły, gdyż bogactwo rodzi w nas tendencje do dumy, kosztem pokory: Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli (1 Tym 6,17).

2)      Nie pokładaj ufności w bogactwie, mimo że nie jest to najłatwiejsze dla człowieka, który ma tendencje ufać temu co widać, niż niewidzialnemu Bogu. Jednak to na Bogu możemy zawsze całkowicie polegać, a dobra materialne można łatwo stracić: Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania (1 Tym 6,17).

3)      Dawaj hojnie. Jeżeli inwestorzy odnoszący sukcesy będą hojni, mogą żyć spełnionym prawdziwym życiem, jakie Bóg dla nich zamierzył, zbierając wieczne skarby, którymi będą mogli cieszyć się w Niebie.

Pozdrawiam serdecznie
Sylwia Jasińska 🙂

Źródło informacji: Edukacja Finansowa CROWN