Ładowanie witryny

Bóg zachęca nas, abyśmy szukali porady u Bożych doradców: Posłuchaj rady, przyjmij naukę, abyś był mądry w przyszłości (Prz 19,20). Głupi uważa swą drogę za słuszną, ale rozważny posłucha rady (Prz12,15). Mądry sercem przyjmie nakazy, upadnie, kto wargi ma nierozsądne (Prz 10,8).

Prosimy o radę, by mieć rozeznanie do podjęcia właściwej decyzji. To nie doradca ostateczne podejmuje decyzję tylko my i do nas należy odpowiedzialność za nią. Po zebraniu różnych informacji zawsze powinniśmy szukać Bożego prowadzenia, które czasem kieruje nami zupełnie inaczej niż się tego spodziewaliśmy.

Niestety często nie szukamy porady u innych, gdyż przeszkadza w tym nasza duma i obawa, że przyznamy się do słabości lub, że pozwolimy komuś decydować za nas. Reklamodawcy wiedzą o tym, że poradzenie się kogoś na temat jakiegoś produktu prawdopodobnie spowoduje, że nie kupi tego dlatego pospieszają potencjalnego klienta do zakupu ”teraz” np. okazja trwająca „do jutra”.

Z których źródeł najlepiej szukać porady?

1)                 Pismo Święte: Twoje napomnienia są moją rozkoszą, Twoje ustawy są moimi doradcami.(…) Twoje przykazanie uczyniło mnie mędrszym od moich wrogów, bo jest ono moim na wieki. Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, bo rozmyślam o Twoich napomnieniach (Ps 119, 24,98-99). Biblia jest żywą księgą, której Bóg używa do przekazywania nam ponadczasowych prawd i wskazówek dla wszystkich pokoleń. Oferuje nam o wiele więcej poznania i mądrości np. w kwestii finansowej, niż eksperci w tej dziedzinie nieznający Bożych zasad.  Jeżeli w Biblii znajdziemy odpowiedzi na nasze pytania nie musimy radzić się u nikogo innego, gdyż tam jest spisana i objawiona wola względem nas. Jeżeli jednak Biblia nie wypowiada się jasno na interesujący nas temat, w następnej kolejności powinniśmy poradzić się pobożnych ludzi.

2)                 Pobożni ludzie: Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne. Prawo jego Boga jest w jego sercu, a jego kroki się nie zachwieją (PS 37,30-31). Jako chrześcijanie powinniśmy współdziałać razem, byśmy byli w pełni efektywni. Nikt z nas nie posiada wszystkich zdolności, tylko pewne dary, dlatego każdy z nas jest innym członkiem, jednego ciała, a gdy zabraknie, chociaż jednego trudno funkcjonować lub jest to czasem niemożliwe (patrz 1 Kor 12,13-27).

Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, pierwszą osobą, do której powinieneś zwrócić się o poradę jest twój współmałżonek. Nawet, jeżeli nie zna się kompletnie na danym temacie. Bóg wiele razy przemawia do męża przez żonę jak i do żony przez męża. Żona też ma intuicję, szczególnie jeżeli chodzi o ludzi nieuczciwych. Konsultacja jest ważna również, dlatego że to wzmocni twoje małżeństwo. Gdy razem podejmiecie decyzję, a nie będzie ona dobra, wasza więź będzie nienaruszona i nie będzie podstaw do zdania: „A nie mówiłam/em!”. Jest to także wyraz szacunku do współmałżonka oraz przygotowuje go na przyszłość- zaangażowanie obojga partnerów głównie w finanse rodzinne jest bardzo ważne, przede wszystkim wtedy, gdy ukochana osoba ulegnie śmierci, bo ma świadomość w jakiej jest sytuacji.

-Rodzice: Strzeż, synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki, w sercu je wyryj na zawsze i zawieś sobie na szyi! Gdy idziesz, niech one cię wiodą, czuwają nad tobą, gdy zaśniesz; gdy budzisz się – mówią do ciebie (Prz 6,20-22). To oni znają nas najlepiej, są bardziej doświadczeni od nas, dlatego dobrze jest się ich radzić. Jest to także wyraz szacunku do nich. Jednak rada współmałżonka powinna być traktowana jako ważniejsza szczególni, gdy pojawia się konflikt. Z kolei, dla osoby młodej, bez partnera, rodzice są nieocenionym źródłem mądrości, a ich rada jest z dobrego serca. A nawet jak nie jest najmądrzejsza to szczera.

Ludzie z doświadczeniem, w dziedzinie, która nas interesuje. Staraj się jednak, aby były to osoby zaufane i uczciwe. Jeżeli twoje małżeństwo ma kryzys idź do tych, którym się dobrze dzieje.

– Wielu doradców: Brak rady unicestwia zamiary, udają się one, gdzie wielu doradców (Prz 15,22). Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo (Prz 11,14; BW). Dobrze jest spotkać się z wieloma zaufanymi doradcami, którzy życzą ci jak najlepiej, są uczciwi i kochający Boga, osobno lub zasiąść wspólnie, wtedy sugestie jednych mogą wyzwolić inne pomysły u drugich i wyznaczyć wyraźny kierunek.

Rada u wielu doradców, może spowodować, że dostaniesz wiele różnych sugestii, ale ten szerszy pogląd powinien się przydać przy podjęciu najlepszej decyzji.

3)                 Boża rada: Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie (PS 32,8). Prowadzisz mnie według rady swojej, A potem przyjmiesz mnie do chwały (PS 73,24). Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje (PS 16,7). Na sam koniec, gdy zebrałeś opinie u innych ludzi, przede wszystkim szukaj wskazówek u Boga i Jego Słowa. To jest najważniejsze! W wielu sytuacjach tylko On ujawnia prawdę i właściwą drogę. To Bóg zna przyszłość i ostateczny wynik podjętej decyzji!  Idź w zaciszne miejsce, wsłuchaj się w cichy głos Boga i nawet jak wszyscy krzyczą: „Pośpiesz się!”, to wiedz, że warto czekać na odpowiedź naszego Ojca w niebie. Ludzka rada jest zawodna, Boża nie!

Jakich rad unikać?

Unikaj rady ludzi złych, szczególnie chodzi tu o ludzi występnych, którzy nie liczą się z Bogiem, którzy nie uznają Jezusa, jako swojego zbawiciela i nie są mu posłuszni. Gdy jednak nie masz wykwalifikowanego chrześcijanina, wtedy poradź się fachowca w danej dziedzinie, a potem spędź czas na modlitwie, by podjąć decyzję.

Rady u wróżbitów, mediów, jasnowidzów, horoskopy i inne okultystyczne praktyki są niedopuszczalne: Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kpł 19,31).  Saul nawet umarł z tego powodu: Saul umarł na skutek własnego przewinienia, które popełnił wobec Pana, przeciw słowu Pańskiemu, którego nie strzegł. Zasięgał on nawet rady u wróżbiarki, a nie radził się Pana; On więc zesłał na niego śmierć (1 Krn 10,13-14). Rada z tych źródeł nie jest nic warta i jest obrzydliwością w oczach Boga.

Stronnicza rada: Jeżeli doradca może skorzystać na tym, że źle ci poradzi, np. odniesie na twojej błędnej decyzji korzyść, bądź ostrożny w podejmowaniu decyzji o jego radę i szukaj bezstronnej opinii.

Podejmując ważne decyzję, zawsze trzeba prosić Boga o światło poznania Jego woli: Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie (…); a na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi (Jk 1,5-6).

Podjęcie decyzji staje się łatwiejsze, gdy wybieramy uczciwą drogę, która jest jasna i przejrzysta.

Potrzebne jest zaufanie Bogu, ale też pomiędzy nami i radzącymi nam, gdyż to przyniesie owocne rezultaty. A kiedy sam doradzasz i nie znasz odpowiedzi na postawione ci pytanie, nie wymyślaj jej tylko, powiedz po prostu: „Nie wiem” i pomóż poszukać osobę, która posiada wiedzę w danej dziedzinie.

Z Bogiem

Sylwia Jasińska 🙂

Źródło informacji: Edukacja Finansowa CROWN