Ładowanie witryny

Pracujemy dla Chrystusa: Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo /wiekuiste/ jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu! (Kol 3,23-24).

Zawsze zamiast swojego szefa warto zobaczyć samego Jezusa- czy starałbyś się wtedy być bardziej uczciwy i pracować najlepiej jak potrafisz?

Mamy pracować dobrze: Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił! (Koh 9,10). Ludzka pilność – cennym bogactwem (Prz 12, 27) . Nawet ten, kto w pracy opieszały, jest bratem niszczyciela (PS 18,9). U nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. (…) aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania (2 Tes 3,8-9).

Nasza praca nie może być kojarzona z miernotą i lenistwem. Mamy tak pracować, by przynosić Bogu chwałę. On nie oczekuje od nas byśmy byli najlepsi, ale abyśmy wykonywali naszą pracę najlepiej jak potrafimy.

 

Mamy pracować pilnie, ale nie powinniśmy pracować za dużo: Sześć dni pracować będziesz, a w dniu siódmym odpoczywaj tak w czasie orki, jak w czasie żniwa (Wj 34, 21).

Nasza ciężka praca musi iść w równowadze z innymi ważnymi sprawami, aby nie zaniedbać naszych więzi z Bogiem, rodziną, znajomymi, a także naszego zdrowia i odpoczynku dnia siódmego niezależnie od nawału prac! Bóg zaplanował cotygodniowy odpoczynek dla naszego zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. Bóg może sprawić, że sześciodniowy cykl pracy będzie bardziej efektywny niż siedmiodniowy!

 

Obowiązki pracodawcy:

Pracodawcy powinni:

–           rozliczać swoich pracowników z wykonanych zadań, wcześniej wyjaśnić mu czego się od niego oczekuje, Jeśli nie pracuje zadowalająco, może potrzebuje dodatkowego szkolenia, a jak to nie pomoże może warto rozważyć przesunięcie pracownika na inne stanowisko pracy lub zwolnienie go.

–           powinni im służyć: Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą (Mt,20,26). Panowie (pracodawcy), obchodźcie się ze sługami (pracownikami) waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. (Kol 4,1, BW). Chodzi np. o inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników.

–           dbać o dobą komunikację z nimi: A jeślim praw sługi nie uszanował lub skargę niewolnicy odtrącił, co zrobię, gdy Bóg powstanie? Co w czasie badań odpowiem? (Hi 31, 13-15). Chodzi o słuchanie pracownika, szczególnie jego skarg, a gdy jest ona słuszna, pracodawca powinien zrobić coś, aby rozwiązać ten problem.

–           płacić im regularnie godziwe wynagrodzenie: Nie czyń krzywdy najemnikowi (pracownikowi), (…) w tym samym dniu, kiedy wykonał swoją pracę, dasz mu jego zapłatę, przed zachodem słońca, (…) aby nie wołał do Pana przeciwko tobie, bo miałbyś grzech (Pwt 24,14-15, BW). Pan przestrzega przed wyzyskiwaniem swoich pracowników, nakazuje im także, aby nie zalegali z wypłatą wynagrodzenia.

–           modlić się za swoich pracowników i w miarę możliwości zatrudnić wierzących pracowników: Bóg może sprawić, że będzie Ci błogosławić w biznesie, jeżeli będziesz zatrudniał wierzących pracowników. Nie jest to oczywiście poleceniem, ale mądrym krokiem.

Laban mu (Jakubowi) odpowiedział: Obyś mnie darzył życzliwością! Odgadłem bowiem, że Pan błogosławi mi dzięki tobie (Rdz 30,27); Potifar darzył więc on Józefa życzliwością, tak iż stał się jego osobistym sługą. Uczynił go zarządcą swego domu, oddawszy mu we władanie cały swój majątek. A odkąd go ustanowił zarządcą swego domu i swojego majątku, Pan błogosławił domowi tego Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I tak spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, co [Potifar] posiadał w domu i w polu (Rdz 39,4-5).

Jako pracownicy powinniśmy:

–           być uczciwi w najdrobniejszych sprawach: Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego (Kpł 19,11).

–           być wierni Bogu i nienaganni w pracy, jako przykład dla innych.

–           być człowiekiem modlitwy, gdyż jak jej zabraknie to ucierpi na tym twoja praca.

–           szanować swojego pracodawcę np. nie biorąc udziału w plotkach za jego plecami, nawet, jeśli nie jest ideałem pracodawcy.

–           szanować współpracowników nawet jeżeli cię oczerniają i próbują cię wygryźć i osiągnąć awans swoim kosztem. Oczywiście powinieneś się bronić, ale nigdy nie ich sposobem. Pamiętaj, że Bóg ostateczne decyduje o tym kto osiągnie awans. Ty nadal bądź wierny Bogu, a On może ci to wynagrodzić i zapewni ci awans, jeżeli taka będzie Jego wola.

–           dzielić się swoją wiara. Nie musisz tego robić tylko przez słowa, czasem wystarczą twoje czyny. Możesz to zrobić w twoim środowisku pracy poprzez dobrze wykonywanie swoich zadań, a to z kolei ułatwi ci mówienie o Jezusie tym, z którymi pracujesz. Dobrze wykonywana praca, sprawia, że prezentujesz innym Boga, a to także powoduje, że ciężka praca może stać się emocjonująca i sprawiająca ci satysfakcję.

O Bogu jako źródle naszego sukcesu w następnym wpisie.

Pozdrawiam

Sylwia Jasińska 🙂

Źródło informacji: Edukacja Finansowa CROWN