Ładowanie witryny

PROROCTWO JEREMIASZA   Jr 29, 1-14

Dziś przedstawię historię z Biblii, która przedstawia czasy, kiedy przesiedleni Żydzi zmagali się z problemem jak przeżyć w Babilonie, jako niewolnicy króla babilońskiego- Nabuchodonozora, bez nadziei na lepsze jutro.

Był to trudny dla nich czas, ale Bóg pozwolił na te wydarzenia właśnie dlatego, że kochał swój lud i nie chciał by dalej zatracali się w swoim grzesznym życiu. Bóg wiedział, że te trudności mogą ich wychować i nauczyć posłuszeństwa oraz poszukiwania prawdziwej nadziei i sensu życia w Bogu. Bóg nigdy ich nie zostawił samych, mimo że tak mogłoby się im wydawać.

Byli wygnańcami bez majątku. Poprzez proroka Jeremiasza Pan dał im nadzieję na przyszłość. Bóg wypowiedział do nich słowa, które były dla nich bardzo zaskakujące a zarazem obligowały ich do zaufania Mu poprzez zrobienie tego co było wbrew naturze ludzkiej i nie do pomyślenia w tamtym czasie.

Do tej pory nie robili nic by żyło im się lepiej a Bóg chciał:

–           aby zaczęli budować domy, po to by  mieli godne warunki do życia.

–           by mieć źródło utrzymania i pożywienia dla siebie mieli uprawiać ziemię po to, by ich życie nie było zależne od innych a zarazem, by dzięki temu mogli lepiej pomagać innym.

–           chciał by wstępowali w wiązki małżeńskie i mieli dzieci, jako nagroda a nie przekleństwo.

–           mieli modlić się o powodzenie dla w swoich wrogów, gdyż od tego zależało także ich powodzenie.

Nie były to łatwe zadania, gdyż automatycznie w człowieku pojawią się wręcz przeciwstawne zachowania- byle by tylko nie robić nic dla swoich wrogów, przez których doświadczają wiele zła. Jak Ty byś się czuł w takiej sytuacji?

Bóg obiecał im po 70-latach uwolnienie i zrobił to, gdyż oni Mu zaufali z robili to o co ich prosił. Wyszli z niewoli z wielkim dobytkiem, dzięki czemu mogli zacząć życie na wolności z wysokim standardem życia.

Czego ta historia może nas nauczyć?

1)                 Bóg chce mam zapewnić dobre warunki życia, ale my też musimy dobrze wykonać swoje zadanie, by On mógł wykonać swoje. Bóg nie rozwiązał od razu problemów swojego ludu. Żydzi poświęcili wiele czasu i wysiłku, aby obietnica Boża przekazana przez Jeremiasza się spełniła.

2)                 Nawet trudne warunki życia nie powinny powstrzymywać nas od powiększania rodziny, gdyż dzieci są darem od Boga i On wtedy nam jeszcze bardziej błogosławi.

3)                 Powinniśmy modlić się za naszych przywódców narodu czy miasta, pracodawców, za naszą społeczność, by panował pokój z korzyścią dla wszystkich.

4)                 Jeżeli pomożemy innym, by osiągnęli powodzenie, to i nam zacznie się powodzić.

5)                 Powinniśmy podążać za radą pobożnych ludzi i uważać, aby fałszywi prorocy nas nie zwiedli, jak to było w przypadku powyższej historii.

Kiedy czujesz się przybity życiem, spotykają Cię trudności, tracisz nadzieję na lepsze jutro, czy wierzysz, że Bóg jest dobry i jest w każdej chwili Twojego życia?

Z Panem Bogiem

Sylwia Jasińska

Źródło informacji: Edukacja Finansowa CROWN