Ładowanie witryny

Boża perspektywa na styl życia.

Bóg umieszcza nas w różnych grupach społecznych- wśród bogatych i biednych. A oto kilka zasad, które powinny mieć wpływ na nasz styl życia:

1) Naucz się być zadowolonym z tego, co posiadasz, gdyż niestety nasze społeczeństwo funkcjonuje w sposób, który promują reklamy tzn.: „Jeśli będziesz jadł wykwintnie, ubierał się w najmodniejszą odzież i mieszkał w pięknym domu, będziesz zadowolony”. Oczywiście nie jest to łatwe, gdyż nie rodzimy się z postawą zadowolenia z tego, co posiadamy, ale musimy ją w sobie kształtować. Z zadowoleniem rozwijać się dalej, gdyż biblijne zadowolenie nie ma nic wspólnego z lenistwem i apatią: Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! (1Tym 6,8). Ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,11-13).

Zadowolenie to wiedza o tym, czego Bóg od nas wymaga w dziedzinie posługiwania się pieniędzmi i majątkiem + działanie zgodnie z tym, co jest wymagane + zaufanie, że Bóg zapewni dokładnie to, co jest dla nas najlepsze Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię (Heb 13,5).

2) Naucz się unikać pożądania, gdyż oznacza to pragnienie posiadania czyjejś własności, a dziewiąte i dziesiąte Przykazanie Boże wyraźnie zabrania tego: IX  Nie pożądaj żony bliźniego swego. X Ani żadnej rzeczy, która jego jest., oraz chciwości, która jest potępiana w Piśmie świętym: O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga (Ef 5,3-5). Chciwość i pożądanie to tzw. ciche grzechy, rzadko ujawniane, ale niestety jedne z najbardziej rozpowszechnionych… .

3) Nie ustalaj swojego stylu życia przez porównywanie się z zamożniejszymi od ciebie, gdyż nie unikniesz wtedy problemów finansowych.

4) Ciesz się, ilekroć Bóg pozwala ci coś kupić. Szukanie Bożego kierownictwa w modlitwie, co kupić a co nie, daje wiele pokoju w sercu i radości z tego, co kupimy za Jego wolą.

5) Staraj się żyć skromniej. Często jakiś czas po zakupie rzeczy po jakimś czasie okazuje się, że wcale nie jest to nam aż tak potrzebne, lub utrzymanie tego wiele kosztuje- pieniędzy jak i czasu.

6) Sukces jest pozbawiony wartości, o ile nie jest związany ze służeniem Jezusowi Chrystusowi. Nawet największy sukces, nie przewyższy wartości, jaką jest nasza relacja z Bogiem, dlatego tak ważne jest zadanie sobie pytania, czy dążenie do bogactwa nie zaburza pogłębiania moich relacji z Jezusem, gdyż bez właściwej relacji z Chrystusem człowiek skazany jest na potępienie: Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? (Mk 8,36).

7) Nie upodabniaj się do tego świata: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz 12, 2). Chodzi o to, by nie żyć ponad miarę, czyli ponad to, co zarabiamy. Jeden z komentatorów ujął to tak: „Ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują, za pieniądze, których nie mają, by zrobić wrażenie na ludziach, których nie lubią”. To powoduje zadłużenie, stres i niezadowolenie.

Pamiętajmy, by szukać Bożej rady w zarządzaniu naszymi wydatkami.

Pozdrawiam

Sylwia Jasińska

Źródło informacji: Edukacja Finansowa CROWN