Ładowanie witryny

Aktualnie praca często jest źródłem niezadowolenia, niezależnie od wykonywanego zawodu.

Wynika to głównie z tego, że 85% ludzi nie pracuje zgodnie ze swoim powołaniem, choć nie tylko.

Na szczęście Biblia może nam pomóc odnaleźć satysfakcję z pracy, a wprowadzenie ich w życie może nawet zwiększyć twoje dochody.

Zacznijmy od uświadomienia sobie, że praca została stworzona dla naszej korzyści przez Boga jeszcze przed pojawieniem się grzechu na świecie! Praca nie jest rezultatem przekleństwa! Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał (Rdz 2,15).

Stała się jednak trudniejsza po upadku człowieka: Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść – przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz! (Rdz 3, 17-19).

Praca jest konieczna:

Sześć dni pracować będziesz (Wy 34,21). Kto nie chce pracować, niech też nie je! (2 Tes 3,10). Oczywiście nie dotyczy to osób niezdolnych do pracy, przez chorobę fizyczną lub umysłową.

Podstawowym celem pracy jest kształtowanie naszego charakteru, a nie tylko zarobienie pieniędzy: „Kiedy cieśla buduje dom, dom również buduje cieślę”.

Każda praca zasługuje na szacunek:

Każda praca, która jest uczciwie wykonywana zasługuje na szacunek. U Boga panuje równość pomiędzy pracą krawcowej a projektantem samochodów, pomiędzy pracą duszpasterza a pracownikiem banku.

Ambicja:

Biblia nie potępia ambicji: A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego (Rz 15,20).

Jest jedynie wrogiem złego rodzaju ambicji: Bóg odda każdemu według uczynków jego: tym (…) którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości – gniew i oburzenie.

Twoje powołanie:

Bóg obdarzył cię unikatowymi talentami, zdolnościami, predyspozycjami do różnych działań i nikt w całej historii świata nie jest i nigdy nie będzie taki jak ty. Mamy też od Boga konkretne zadanie, czy to w służbie kościelnej czy w świeckiej. Kluczem dla każdego z nas jest odkrycie naszego powołania. Bóg chce abyśmy Mu służyli gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy, gdyż On posyła nas do różnych środowisk. Twoje miejsce jest tak gdzie jesteś.

Partnerstwo:

Powinniśmy być ostrożni, gdy chcemy założyć firmę i dobieramy wspólników. Pismo święte ostrzega nas przed wchodzeniem w spółki z ludźmi niewierzącymi, ale musimy być także ostrożni przy dobieraniu wspólników wierzących. Powinni oni być dobrze znani przez ciebie, godni zaufania, oddani Jezusowi i wierni w sprawach finansowych. Nie spiesz się z wchodzeniem w spółki. Najpierw pomódl się i poproś Boga o rozeznanie, opracujcie umowę z potencjalnym partnerem (także sposób ewentualnego zakończenia współpracy), a jak nie zgadzacie się podczas spisania porozumienia lepiej nie decydujcie się na współpracę.

Zwlekanie z wykonywaniem zadań:

Nawyk ten często prowadzi do skazy charakteru. Aby tego uniknąć, zrób plan dnia, pomódl się i ułóż zadania według ważności. Nie zaczynaj kolejnej sprawy do póki nie skończysz tej ważniejszej. Poproś Boga o odwagę i siłę do wykonania tych zadań: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Kol 4,13).

Żony pracujące poza domem:

Kobiety zamężne pracują z różnych powodów: by uzyskać dodatkowy dochód, by wykazać się kreatywnością, lub dlatego, że lubią swoją pracę. Dobrze by było, aby matka (lub ojciec) była w domu w okresie kształtowania się charakteru dziecka (najważniejsze 3 lata życia, do 6 roku): Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre (Tyt 2,4-5).

Każde małżeństwo z dziećmi jednak musi wspólnie podjąć tą ważną decyzje, biorąc pod uwagę fizyczne i psychiczne obciążenia związane z pracą, jak to wpływa na rodzinę oraz czy dochód drugiego współmałżonka jest rzeczywiście konieczny.

Emerytura:

Czy cel dzisiejszej kultury, która definiuje emeryturę, jako czas cieszenia się życiem pełnego wolnego czasu, jest także celem biblijnym?

Jedynie w księdze Liczb 8, 24-25 opisano szczególny przypadek lewitów, którzy mogli przejść na emeryturę. Także nie ma w Piśnie Świętym podstaw, aby osoba sprawna fizycznie i umysłowo spoczęła na bezproduktywności, zaprzestając dzieła, do jakiego powołał go Bóg. On zaopatrzy cię w potrzebna siłę, jak np. Mojżesza, który w wieku 80 lat rozpoczął swą 40-sto letnią wędrówkę po pustyni.

Oczywiście, jako ludzie starsi nasze siły się zmniejszają i zwalniamy tępo. Jeżeli mamy wystarczające dochody, by zaspokoić nasze potrzeby do życia bez pracy zawodowej, możemy używać naszego doświadczenia i mądrości życiowej, aby służyć innym zgodnie z Bożym prowadzeniem.

Zapraszam na kontynuację w kolejnym wpisie.

Sylwia Jasińska 🙂

Źródło informacji: Edukacja Finansowa CROWN