Ładowanie witryny

Niestety coraz częściej spotykamy się z nieuczciwością, bo ludzie tworzą własne standardy uczciwości i zmieniają je w zależności od okoliczności. Także nie jest łatwo być uczciwym, kiedy tak wielu wokół nas nie postępuje uczciwie. Jednak Pismo Święte jasno mówi jak powinniśmy postępować: Wstrętne dla Pana dwojakie ciężarki, i waga fałszywa – niedobra (Prz 20,23), Wstrętne dla Pana są usta kłamliwe, lecz w prawdomównych ma upodobanie (Prz 12,22). Nasz Bóg jest Bogiem prawdy- to jest jego cecha, a my mamy odzwierciedlać tę Jego cechę: …ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty (1P 1,15-16), gdy postępujemy inaczej nasza natura upodabnia się do natury diabła: Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa (J 8,44).

Bóg wymaga od nas całkowitej uczciwości ponieważ:

1)      Nie możemy jednocześnie kochać Boga i być nieuczciwi. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek (Wy 20,15-16), Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania (J 14,15). Oznacza to, że jeżeli nie przestrzegamy Bożych przykazań, to nie kochamy Boga tak jak On tego chce. Będąc nieuczciwym zachowujemy się tak jakby Bóg nie istniał. Bierzemy sprawy w swoje ręce nie prosząc o Jego pomoc i zaczynamy działać na swoją rękę i to jeszcze nieuczciwymi metodami. A Bóg i tak to widzi a kochając nas może nas za to skarcić. Uczciwa decyzja może wydawać się głupia i trudna, ale wzmacnia ona naszą wiarę w Boga i więź z Jezusem.

2)      Nie możemy jednocześnie kochać bliźniego i być nieuczciwi: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego (Mk 12,31), Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu (Rz 13, 9-10). Nieuczciwe postępowanie zawsze rani ludzi. Nieuczciwość to okradanie kogoś.

3)      Wiarygodność dla Ewangelii. Ludzie nas obserwują, gdziekolwiek jesteśmy i patrzą czy jako chrześcijanin jesteś uczciwy. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa w związku z tym będąc uczciwymi dajemy dobry przykład innym, a to może czasem zmienić życie innych na lepsze. Nasze czyny przemawiają głośniej niż słowa.

4)      Uczciwość i Boże prowadzenie idą w parze. Uczciwość pomaga trzymać się drogi, którą wskazuje Bóg.

5)      Nawet najmniejszy akt nieuczciwości jest niszczący: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu (Łk 16,10). Bóg wymaga od nas absolutnej uczciwości w najmniejszych sprawach.

6)      Uczciwość pracodawcy. Upewnij się, że jesteś uczciwy względem swoich pracowników, i że nikt nie pokrywa prywatnych kosztów z konta firmowego oraz, że twoje koszty są rzeczywiście kosztami prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak uniknąć nieuczciwości:

W naturze człowieka leży nieuczciwość: Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody (Gal 5,16-17). Dlatego musimy prosić Ducha Świętego o pomoc, oddać się całkowicie Jezusowi jako Panu i iść za Nim- nie ma innej możliwości, aby wygrać z nieuczciwością w nas i wokół nas.

Powinniśmy dbać o interesy drugich tak samo jak o swoje. Trudne- ale pozostawia czyste sumienie przed Bogiem  i innymi ludźmi.

Pamiętajmy, że Bóg widzi nieuczciwości i może nas ukarać, jako kochający ojciec, który trzyma swoje dzieci w dyscyplinie, dla ich dobra. Karcenie jest bolesne, więc lepiej nie podejmować umyślnie decyzji, które zmuszą Boga do wymierzenia mam kary: Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości (Hbr 12,10). Księga Przysłów mówi także: Przepadnie bogactwo podstępnie zagarnięte (Prz 13,11).

Powinniśmy być ostrożni i nie wchodzić w relację z ludźmi nieuczciwymi, gdyż jesteśmy pod głębokim wpływem tych, którzy nas otaczają. Oczywiście nie mamy się od nich całkowicie izolować, bo my mamy też wpływ na nich będąc uczciwymi.

Dając hojnie potrzebującym, możemy uczyć się unikać pokusy nieuczciwego postępowania: Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu (Ef 4,28).

Co zrobić, kiedy byliśmy nieuczciwi?:

– Trzeba uznać swój grzech przed Bogiem w sakramencie pokuty i odnowić swoją przyjaźń z Bogiem, odwracając się od nieuczciwości.

– Następnie powinniśmy przyznać się osobie, którą oszukaliśmy- do błędu, inaczej może nam się nie powodzić w życiu: Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca ten miłosierdzia dostąpi (Prz 28,13).

-Jeżeli zdobyliśmy cokolwiek w nieuczciwy sposób powinniśmy to zwrócić właścicielowi, a jak jest to niemożliwe, korzyść ta powinna zostać przekazana Panu Bogu na Boże sprawy

 

Uczciwość przywódców:

Przywódcy powinni być tym bardziej ludźmi uczciwymi, gdyż nieuczciwy lider tworzy nieuczciwych naśladowców: Jeżeli władca zważa na kłamstwa, to wszyscy dworzanie nieprawi (Prz 29,12), ich postępowanie wpływa na innych.

Nieuczciwość powinna dyskwalifikować do kierowania innymi. Uczciwy lider zawsze jest gotowy do rozliczania się przed innymi.

 

Łapówki:

Przyjmowanie łapówek jest zabronione w Biblii: Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę (Wy 23,8, BW).

Błogosławieństwo i przekleństwo:

Bóg obiecuje ludziom uczciwym błogosławieństwa, ale także przekleństwa dla nieuczciwych.

 

Błogosławieństwa dla uczciwych:

– Błogosławieństwo bliskości z Panem: bo Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie (Prz 3,32).

-Błogosławieństwo dla rodziny: sprawiedliwy w prawości swej żyje, szczęśliwe po nim są dzieci (Prz 20,7).

-Błogosławieństwo długiego życia: prawdomówny język trwa wieki, a chwilkę – język kłamliwy (Prz 12,19)

-Błogosławieństwo powodzenia: W domu prawego wielki dostatek, a w zyskach grzesznika niepokój (Prz 15,6).

Przekleństwa dla nieuczciwych:

-Przekleństwo oddalenia od Boga: bo Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie (Prz 3,32).

-Przekleństwo dla rodziny: Burzy się dom przez zyski nieprawe, żyć będzie, kto darów nie znosi (Prz 15,27).

-Przekleństwo śmierci: Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym, to wiatr ścigany – szukanie śmierci (Prz 21,6).

-Przekleństwo ubóstwa: Przepadnie bogactwo podstępnie zagarnięte (Prz 13,11).

Z Bogiem

Sylwia Jasińska

Źródło informacji: Edukacja Finansowa CROWN